กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุงานราชการ จำนวน 187 อัตรา!!

1
13696
views
งานราชการ

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 187 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 160 อัตรา

เงินเดือน 15000 – 16500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

 

2.งานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 27 อัตรา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ปวส.สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการหรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาวิชาทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือทางภาษา วรรณคดี

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานราชการ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ