กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 70 อัตรา

0
3216
views
กรมสรรพาวุธทหารบก

กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

2. ช่างยางและพลาสติก จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
3. ช่างสรรพาวุธ จำนวน 66 อัตรา (ชาย/หญิง)

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 กรกฎาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ http://www.ordnancerta.com/

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้