กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา

0
1297
views
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดดังนี้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 9 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกั

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ (ไฟล์เอกสารแนบ)