สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

0
6770
views
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา                                   

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไปได้ที่เว็บไซต์ https://www.dmh.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 3 ชั้น 4  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

งานราชการอื่นๆที่เปิดสอบ

งานราชการ
สอบราชการ