กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

0
1490
views
สอบราชการ

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สอบราชการ

การรับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันเวลาราชการ