กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา

0
2473
views
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์

2.ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

  • จำนวน 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาช่างกลเกษตร

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 7 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้