กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา

0
1309
views
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 22 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2

 • อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรกรรม

3. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

 • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา

6. ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 • อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปวส. สาขาวิชาการเงินและบัญชี

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ

 • อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6

9. ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3

 • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

10. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง

 • อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิม.3/ม.6

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานช่วยการพยาบาล

 • อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เอกสารประกาศรับสมัครงาน)

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้