กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ 201 อัตรา

0
5292
views
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 201 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 21 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 13 อัตรา
5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 19 อัตรา
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 20 อัตรา
7. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 32 อัตรา
8. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
9. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
11. นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
12. นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
13. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
14. ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
15. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 48 อัตรา
16. นิติกร จำนวน 7 อัตรา
17. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
18. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
19. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 9 อัตรา
20. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 3 อัตรา
21. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
22. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
23. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 2 อัตรา
24. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
25. วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
26. สัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

วิธีการรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่ 23 – 29 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้