กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 10 อัตรา

0
1322
views
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) จำนวน 10 อัตรา  รายละเอียดดังนี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 ที่เว็บไซต์ https://dtn.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ