กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 8 อัตรา

0
5939
views
กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท 
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

2.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท 
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

3.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท 
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

4.ตำแหน่งนายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน

 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท 
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท 
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

6.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

7.ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการขนส่งทางน้ำ)

 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ทางสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้