สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครพนักงาน 80 อัตรา

0
5000
views
สอบราชการ

ประกาศสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน จำนวน 80 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

สอบราชการ

การรับสมัครงาน

– สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 2-11 เมษายน 2561 โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานถึง สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร 038-400270 (วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”) โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

– สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-18 เมษายน 2561 ในเวลาราชการ  ที่สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.md.go.th