กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา

0
4107
views
กรมแพทย์ทหารบก
กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้


แบ่งเป็นสองกลุ่ม ดังนี้

1. นายทหหารประทวนชาย จำนวน 50 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
– เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์) เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์โดยมีเอกสารรับรอง และ/หรือ มีประกาศนียบัตรว่าได้เข้ารับการอบรมในด้านการแพทย์และพยาบาล ในระหว่างเป็นทหารกองประจำการ)(ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดประจำการแล้ว)) อายุระหว่าง 18-25 ปี เกิดปี พ.ศ.2537-2544 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2537-1 เม.ย. 2544) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

2. นายทหหารประทวนชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
– เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็น ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า) อายุระหว่าง 18 – 25 ปี เกิดปี พ.ศ.2537 – 2544 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2537 – 1 เม.ย. 2544) ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
– ชาย มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป
– หญิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.

วิธีสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบทหาร สามารถขอรับใบสมัครและสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร http://www.amed.go.th

งานราชที่เปิดสอบ