กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (วุฒิ ปวส,ป.ตรี,ป.โท)

0
1740
views
งานราชการ

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

งานราชการ

 

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่: ไฟล์เอกสารแนบ

Facebook Comments