กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา

0
680
views
งานราชการ

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา  รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบงานราชการ

1. งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

2.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

3.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานภูมิสถาปนิก
อัตราเงินเดือน 18,000-18,960 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรม

4.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานระบบคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง คอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัครสอบงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมคลิก: ไฟล์เอกสารแนบ pdf995

Facebook Comments