กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา

0
1826
views
กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา รายละเอียดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.กระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี ตามการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.
–  ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 6 – 26 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ