กสทช.เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 79 อัตรา

0
5338
views
กสทช.
กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 79 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา
2. ด้านกฏหมาย จำนวน 2 อัตรา
3. ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
4. ด้านจัดการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

6. ด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา
7. ด้านการเงิน จำนวน 3 อัตรา
8. ด้านการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
9. ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 21 อัตรา
10. ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 39 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือสำนักงาน กสทช ภาค กสทช เขตทุกแห่ง (ไฟล์เอกสารการรับสมัครงาน)