กสทช. เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 87 อัตรา

0
1226
views
กสทช.
กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. จำนวน 87 อัตรา รายละเอียดดังนี้

กสทช.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 42 อัตรา

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 24 อัตรา

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยการ จำนวน 8 อัตรา

4.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 13 อัตรา

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจที่จะสมัครงานราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และยื่นเองที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สำนักงาน กสทช.หรือสำนักงาน กสทช.ภาค หรือสำนักงาน กสทช. เขตทุกแห่ง ในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม – 11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ไฟล์เอกสารแนบ