กองทัพบก เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จํานวน 300 อัตรา

0
3903
views
กองทัพบก
กองทัพบก

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จํานวน 300 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่ง ประจําศูนย์การทหารราบ

กองทัพบกตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.กองทัพบก ตำแหน่ง นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จํานวน 300 อัตรา

วิธีการรับสมัคร
สามารถรับใบสมัครและสมัครสอบทหาร ในวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. – 18.00 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่าธนะรัชต์ ศูนย์การทหาราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
อ่านรายละเอียดได้ที่ https://file.job.thai.com/prakad/dlt201412/dlt201412_1.pdf