กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน 104 อัตรา

0
1211
views

ประกาศกองทัพภาคที่ 3 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 104 อัตรา รายละเอียดดังนี้

สังกัดกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 104 อัตรา ดังนี้
1. กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 77 อัตรา
2. กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 20 อัตรา
3. หมวดทหารพรานหญิง 31 จำนวน 2 อัตรา
4. หมวดทหารพรานหญิง 32 จำนวน 5 อัตรา

 

สอบราชการ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป
1. รับอายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
2. ต้องเป็นสัญชาติไทย
3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. ต้องมีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ณ กรมทหารพรานที่ต้องการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก: ไฟล์เอกสารแนบ