กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 62 จำนวน 417 อัตรา

0
24313
views
กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2562 จำนวน 417 อัตรา รายละเอียดดังนี้

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงาน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 417 อัตรา ประจำปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 17 อัตรา
– ระดับปริญญาโท 1 อัตรา
– ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา

2. ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 400 อัตรา
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 17 อัตรา
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 221 อัตรา
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 155 อัตรา
– ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 อัตรา

วิธีสมัครสอบ
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบทหาร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถเข้าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

งานราชการที่เปิดสอบ