กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบรรจุงานราชการ (ชาย/หญิง) จำนวน 44 อัตรา

0
7441
views
กองทัพเรือ

กองทัพเรือ เรือง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2562 (ชาย/หญิง) จำนวน 44 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี) จำนวน 15 อัตรา

2.บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญญาบัตร (แต่งตั้งเป็นยศจ่าตรี) จำนวน 29 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • รับวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย ,ปวช,ปวส และปริญญาตรี
  • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 
ผ่านทางเว็ปไชตื https://rtnrecruitment.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้