กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 61 อัตรา

0
1186
views
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 61 อัตรา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 61 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา
– เพศ ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
– สัญชาติไทย

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562
– สมัครด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ (เพิ่มเติมคลิก https://www.studentloan.or.th/th/news/1558085210)
– สมัครทางอีเมล์ โดยส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร (ไฟล์ PDF เท่านั้น) ทาง อีเมล์ hrslf@studentloan.or.th ภายใน 24.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้