กองพลทหารราบที่ 4 เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 49 อัตรา

0
3139
views
งานราชการ

ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ
1. ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 27 อัตรา
2. ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 11 อัตรา
3. ตำแหน่ง พลสูทกรรม จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ และช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 6 อัตรา
5. ตำแหน่ง พลวิทยุ และพลวิทยุโทรเลข จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่ง ช่างวิทยุ จำนวน 1 อัตรา

งานราชการ

การรับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง รับสมัครวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 เวลาราชการ ณ อาคารรู้รักสามัคคี กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4

https://www.facebook.com/4th.inf.company/