การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครสอบเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 59 อัตรา

0
12660
views
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนและลูกจ้างทุนหมุนเวียน ของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จำนวน 59 อัตรา รายละเอียดดังนี้

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ตำแหน่ง พนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 28 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี/ปวส.

เงินเดือน 18,000 บาท

2.ตำแหน่ง ลูกจ้างทุนหมุนเวียน จำนวน 31 อัตรา

วุฒิ ปวช./ม.6

เงือนเดือน 9,400 บาท

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

การรับสมัครงาน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.utapao.com ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน -12 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง