การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน จำนวน 13 อัตรา

0
2072
views
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 125/2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 อัตรา รายละเอียดดังนี้

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังนี้

1.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี

2.ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร

3.ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา อุตสาหการ สิ่งแวดล้อม

4.ตำแหน่ง นักบริหารพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหาร กฏหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5.ตำแหน่ง นักบริหารการลงทุน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้าน ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ ทางด้านภาษาจีน ทางด้านภาษาญี่ปุ่น

6.ตำแหน่ง นักบริหารงานชุมชน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

7.ตำแหน่ง นักบริหารงานนิคม จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านกฏหมาย สถิติ รัฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

 

วิธีการสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ  สามารถสมัครได้ 2 วิธี สมัครด้วยตนเอง หรือจะสมัครทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ ที่เว็บไซต์ https://ieat.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ