การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา

0
13397
views
การประปานครหลวง

การประปานครหลวง เรื่อง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา และขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุหลายตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

การประปานครหลวง/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.การประปานครหลวง ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 2 อัตรา

1.1 วิศวกร (วัดคุม/เครื่องมือวัด/ควบคุม) จำนวน 1 อัตรา

1.2 วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา

1.3 วิศวกร (โยธา) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)

1.4 วิศวกร (ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)

1.5 วิศวกร (เครื่องกล) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)

1.6 วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)

2.นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์)

3.นักบัญชี จำนวน 7 อัตรา (ปริญญาตรี ทางการบัญชี)

4.นักวิชาการเงินการคลัง จำนวน 4 อัตรา (ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ)

5.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

– ปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบการสื่อสาร หรือการออกแบบกราฟิก

  1. นักบริหารงาน จำนวน 9 อัตรา (ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ)

7.นักอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา (ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย)

8.นิติกร จำนวน 1 อัตรา (ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์)

9.นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

– ปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รับประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

10.ช่าง (ด้านควบคุมงานก่อสร้าง)(ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ) ปวส. ทางช่างก่อสร้าง โยธา

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ