การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสมัครสอบบรรจุพนักงานและลูกจ้าง 171 อัตรา

0
7744
views
สอบราชการ

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มีสเตอร์ประปา) จำนวน 171 อัตรา  รายละเอียดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง วิศวกร โยธา
2.ตำแหน่ง วิศวกร เครื่องกล
3.ตำแหน่ง วิศวกร คอมพิวเตอร์
4.ตำแหน่ง วิศวกร สิ่งแวดล้อม
5.ตำแหน่ง วิศวกร แหล่งน้ำ
6.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
7.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8.ตำแหน่ง นักบัญชี
9.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงาน
10.ตำแหน่ง บุคลากร
11.ตำแหน่ง เศรษฐกร
12.ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

13.ตำแหน่ง นักบริหารงานพัสดุ
14.ตำแหน่ง ช่างโยธา
15.ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
16.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
17.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
18.ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
19.ตำแหน่ง นิติกร
20.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างโยธา
21.ตำแหน่ง วิศวกร ไฟฟ้า
22.ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล
23.ตำแหน่ง วิทยากรฝึกอบรม

สอบราชการ

การรับสมัครสอบ

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://job.pwa.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ