การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 15 อัตรา

0
2400
views
การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย งานเดินรถแขวงแก่งคอย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 15 อัตรา รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการงานเดินรถแขวงแก่งคอย กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย อาคารสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย ชั้น 2 ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 และ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้