การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานการเคหะแห่งชาติ จำนวน 39 อัตรา

0
1492
views
การเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีสำรองเป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ จำนวน 39 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.การเคหะแห่งชาติ ตำแหน่งวิศวกร (วิศวกรรมโยธา)

2.ตำแหน่งวิศวกร (วิศวกรรมเครื่องกล)

3.ตำแหน่งพยาบาล

4.นิติกร

5.พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

6.ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

7.ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์

8.ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สิน

9.ตำแหน่งช่างเทคนิค (วิชาช่างสำรวจ)

10.ตำแหน่งบุคลากร (ขึ้นบัญชีสำรอง)

 

วิธีสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.nha.co.th ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

งานราชการอื่นๆ ที่เปิดสอบ

งานราชการ
สอบราชการ