การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 835 อัตรา

0
26063
views
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เปิด รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562 จำนวน 835 อัตรา รายละเอียดดังนี้

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information)

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-24)

คุณวุฒิ  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงาน

​​1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

2.การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

3.การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

4.การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

6.การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

6.การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

7.การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

8.การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

9.การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

10.การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

11.การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

12.การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://job.pea.co.th โดยประกาศรับสมัครในวันที่ 25 มีนาคม 62 และระบบจะเปิดให้สมัครวันที่ 9 – 19 เมษายน 2562

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้

สามารถติดตามการอัพเดทข่าวงานราชการ ทุกวัน และแนวข้อสอบได้ที่ “เพจ สอบราชการ” กดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดข่าวสาร