การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 70 อัตรา

0
4007
views
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิถาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) จำนวน 49 อัตรา
2. ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (สำนักงาน) จำนวน 8 อัตรา
3. ตำแหน่ง ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่ง ลูกจ้างพัสดุ จำนวน 8 อัตรา
5. ตำแหน่ง ลูกจ้างบัญชี จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ สามารถสามารถกรอกข้อมูลผ่านช่องทาง Google Form เพื่อรับใบสมัครได้ที่ (ตลอด 24 ชม.)
– การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 คลิก https://forms.gle/qJGXv9ZnyNMAArmu9 
– การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 https://forms.gle/y8mZQv1LwTiYTRsC9 
– การไฟฟ้าเขค 3 (นครปฐม) ภาค 3 https://forms.gle/847X1WHyfwwX3mjCA 
เมื่อสมัครสร็จเรียบร้อยจะมี URLให้ดาวน์โหลดใบสมัคร ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบแล้วนำมาส่งด้วยตนเองที่ สำนักงานการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค3, การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 และ การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค3 (หน่วยงานที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดลือก) ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2562 (ไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติม)

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้