กำหนดการรับสมัครสอบตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

0
2197
views
กำหนดการสมัครสอบตำรวจ

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา

กำหนดการรับสมัครสอบตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

กำหนดการสมัครสอบตำรวจ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบตำรวจ (นสต.)

วิชาที่ใช้สมัครสอบตำรวจ (นสต.)

หน่วยและอัตราที่รับสมัครสอบตำรวจ (นสต.)

กำหนดการรับสมัครสอบตำรวจ (นสต.)

เริ่มสมัครสอบตำรวจ นสต. ทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 29 พ.ย.- 8 ธ.ค. 2560
สอบตำรวจ ภาคข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้สอบตำรวจผ่านข้อเขียน  2 ก.พ. 2561

สอบตำรวจภาคพละ วันที่ 10 – 11 ก.พ. 2561
สอบตำรวจภาคสัมภาษณ์ วันที่  5 – 6 มี.ค. 2561

ประกาศผลสอบตำรวจ นสต.  วันที่ 27 มี.ค. 2561

รายงานตัวเข้ารับการอบรม เป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)  วันที่ 1 เม.ย. 2561

 

รับสมัครฯ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค.60 นี้ทาง http://www.policeadmissionorg/
***สอบ 21 ม.ค. 61
#รับสมัครตำรวจ
(โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศรับสมัครฯให้ชัดเจน)
———————————————————–
(อย่าหลงเชื่อข้อมูลจากแหล่งอื่น
อย่าหลงเชื่อใคร ช่วยให้สอบได้
กส.ดำเนินการด้วยความโปร่งใส)