ก.ค.ศ.เร่งถก ก.พ.แก้กฎหมาย ขยายเวลาเกษียณครู มี.ค.นี้

0
289
views

เมื่อวันที่ 20 มกราคม นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีแนวคิดขยายเวลาเกษียณอายุราชการของครูจากเดือนตุลาคมไปเป็นเดือนมีนาคม เพื่อให้ครูอยู่สอนเด็กจนจบภาคการศึกษานั้น ส่วนตัวเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เพราะจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์โดยตรง เนื่องจากแต่ละปีมีครูเกษียณอายุราชการประมาณ 20,000 คน บางโรงเรียนใช้เวลาค่อนข้างนานในการหาครูมาทดแทน ทำให้เด็กเคว้งคว้าง และการบรรจุครูบางพื้นที่ใช้เวลานาน มีผลต่อคุณภาพการเรียนของเด็ก เช่น เมื่อได้ครูใหม่เข้ามา ครูและเด็กก็ต้องใช้เวลาปรับตัว การเรียนไม่ต่อเนื่องเกิดเป็นสุญญากาศในช่วงรอยต่อ ขณะที่บางโรงเรียนใช้วิธีจ้างครูอัตราจ้าง มาสอนแทนในช่วง 3-6 เดือน โดยใช้งบประมาณของตัวเอง แต่ก็ไม่ทำให้การเรียนเกิดความต่อเนื่อง

“เรื่องนี้เป็นประเด็นปัญหาที่รับรู้กันมาน โดยจากการลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ พบว่า ช่วงเดือนกันยายนซึ่งตรงกับการเกษียณอายุราชการ โรงเรียนต่างๆ จะเกิดปัญหาขาดครู โดยเฉพาะขาดครูผู้สอนให้เกิดความต่อเนื่อง ส่วนตัวจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข แต่อุปสรรคสำคัญคือ จะต้องไปปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลายฉบับ โดยเฉพาะเรื่องเงินเดือนครูที่จะต้องจ้างต่ออีก 6 เดือน งบประมาณในส่วนนี้ใครจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ” นายสมพงษ์กล่าว

ด้าน น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ทาง ก.ค.ศ. อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2551 ซึ่งใช้ในการดูแลข้าราชการทั้งระบบ ดังนั้นทาง ก.ค.ศ.จะต้องจัดทำรายละเอียดและเสนอให้ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณา เพราะหากมีการขยายเวลาให้ครูเกษียณอายุราชการในเดือนมีนาคมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องประมาณ ที่ต้องใช้จ่ายเงินเดือนครูต่อเนื่องอีก 6 เดือน ซึ่งทาง ศธ.เองอาจต้องพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน ทั้งตัวเลขจำนวนผู้เกษียณในแต่ละปี ผลกระทบต่างๆ โดยอาจจะเสนอทางเลือก โดยดูความต้องการครูเป็นรายวิชา หรือช่วงชั้น เพื่อเสนอให้ทาง ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดด้วย

ที่มา : มติชนออนไลน์