นายกฯ สั่งคุมสถาบันอุดมศึกษา-บัณฑิตไม่ให้ตกงาน!

0
338
views

“บิ๊กตู่” สั่งสถาบันอุดมศึกษาควบคุมสาขาที่ไม่มีงานทำไม่ตรงความต้องการ เพราไม่ต้องการให้บัณฑิจบมาแล้วไม่มีงานทำ คนอุดมศึกษาคิดเห็นอย่างไร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการกรณีการสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาควบคุมสาขาที่ไม่มีงานทำ /ไม่ตรงความต้องการ การลดเงินอุดหนุนหรือไม่ให้ เพราะจบมาไม่มีงานทำ แต่ต้องใช้หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา( กยศ.) คนอุดมศึกษาคิดเห็นอย่างไร

สุธาสินี สกุลประกอบกิจ “ เอิง” นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) บอกว่า เห็นด้วยกับรัฐบาลที่ไม่จัดงบฯให้มหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาที่ไม่มีงานทำ /ไม่ตรงความต้องการ เพราะเรียนมาก็ตกงาน ปัจจุบันเป็นยุค 4.0 ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยอาศัยงานวิจัยและนวตกรรมใหม่ๆ ซึ่งต้องใช้งบฯในการดำเนินการที่สูง แต่รัฐบาลต้องสนับสนุนงบฯด้านสายสังคมด้วย เพราะสายสังคมยังมีความจำเป็นต่อสังคม ดังนั้นการผลิตบัณฑิตสายใดสายหนึ่งมากเกินไปก็ไม่ดี เพราะจะทำให้ล้นตลาดแรงงาน แต่ควรจะผลิตควบคู่กันไป ส่วนจะผลิตสาขาใดมากหรือน้อยต้องดูความต้องการของตลาดแรงงาน

 

วิรุฬห์ สารีบุตร “หรั่ง “นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏဇ(มรภ.)อุบลราชธานี บอกว่า การเรียนทั้งสายวิทย์และสายสังคมมีความสำคัญเหมือนกัน เพราะแต่ละสายจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน รัฐบาลจำเป็นจะต้องจัดสรรงบฯให้เท่าเทียมกัน และเกิดความสมดุลย์ แต่ถ้ารัฐบาลมองว่างบฯมีจำกัดจึงจะจัดสรรงบฯให้แก่ผู้เรียนสายวิทย์ก่อน เพราะเป็นสายพัฒนาประเทศเวลานี้ หากงบฯเหลือจึงมาจัดให้สายสังคมนั้นจะเกิดความไม่ยุติธรรม เช่นการผลิตครู เพื่อออกมาพัฒนาคนหรือสายรัฐประศาสนศาสตร์พวกพัฒนาชุมชนก็ออกมาพัฒนาสังคมซึ่งเป็นสายสังคม และสำคัญมาก ดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่การบริหารจัดการของแต่ละสาย

อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา บอกว่า เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะสนับสนุนงบฯโดยให้ควบคุมในสาขาที่บัณฑิตไม่มีงานทำ หรือสาขาไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศ เพราะจะเป็นผลดีต่อการผลิตกำลังคนให้ตอบสนองความต้องการแรงงานของประเทศมากขึ้น ขณะเดียวกันจะเป็นการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาไม่ไปเปิดหลักสูตรตามกระแสมากจนเกินไป ทำให้บัณฑิตตกงาน อีกทั้งจะมีส่วนทำให้เด็กหันมาเลือกเรียนในสาขาที่ประเทศต้องการมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กที่มีฐานะครอบครัวปานกลางที่จะต้องกู้กยศ. แต่การเรียนในสายสังคมศาสตร์ก็ยังมีความจำเป็นสำหรับบางสาขาที่จะนำไปประกอบอาชีพในการพัฒนาชุมชน สังคม อย่างไรก็ตามส่วนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเน้นบัณฑิตที่จบออกมามีคุณภาพและสามารถทำงานได้

Facebook Comments