ครม. ไฟเขียว! แม่วัยใสเรียนต่อได้จนจบ แนะสอนเรื่องเพศให้ถูกวิธี

0
288
views
งานราชการ,สอบราชการ

ครม. อนุมัติ นักเรียน-นักศึกษาท้องขณะเรียน ให้เรียนจนจบภาคบังคับ-กำหนดให้สถานศึกษาสอนความรู้ด้านเพศศึกษาที่เหมาะสมกับช่วงวัย

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีรายงานว่า หลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินการของสถานศึกษา ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ โดยกำหนดประเภทของสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ต้องมีการดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาคุ้มครองนักเรียน นักศึกษาที่ตั้งครรภ์ โดยคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้เรียน รวมถึงความลับและความเป็นส่วนตัว และต้องให้เรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยืดหยุ่นในวิธีการจัดการเรียนรู้ หลีกเลี่ยงการลงโทษและไม่ตำหนิ

โดยหากนักเรียน หรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์หยุดพักการเรียน สถานศึกษาต้องอนุญาตและให้มีสิทธิ์ในการศึกษาต่อได้ นอกจากนี้สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ด้านเพศศึกษาที่เหมาะสมกับช่วงวัย ได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดีและถูกต้อง และให้หน่วยงานต้นสังกัดกำกับ ติดตามสถานศึกษา ในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา พัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ในเรื่องของการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะการให้คำปรึกษา

 

 

ขณะที่รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสแรก 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นลดลง แต่ว่ายังอยู่ในระดับสูงและยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ส่วนสาเหตุที่นำไปสู่การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นนั้น พบว่า ในกลุ่มเพศหญิง เกิดจาก 5 สาเหตุหลัก ๆ ได้แก่

– พฤติกรรมการเลียนแบบจากกลุ่มเพื่อนและสื่อต่าง ๆ
– การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
– การอยู่หอพักตามลำพัง โดยไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครอง
– การไม่มีความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง
– การขาดความรักและการเอาใจใส่จากครอบครัว

อนุมัตินักเรียน-นักศึกษา ตั้งครรภ์เรียนต่อได้จนจบ

อนุมัติให้นักเรียน-นักศึกษา ที่ตั้งครรภ์ระหว่างเรียน ได้รับการคุ้มครองให้เรียนจนจบ #จับตาสถานการณ์ #ThaiPBS

Posted by Thai PBS on Tuesday, October 3, 2017

ที่มา:kapook

Facebook Comments