สพฐ.เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณากรณีขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย
สาขาวิชาขาดแคลนข้ามจังหวัด

0
311
views
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย/เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 62 ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่า สพฐ.ได้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา กรณีขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย สาขาวิชาขาดแคลนข้ามจังหวัด มีความจำเป็นต่อการจัดเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่มาจาก: เฟสบุ๊คคุณ สมศักดิ์ ตั้งกลชาญ

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้