ข่าวดี! ก.ค.ศ. ไฟเขียว บรรจุ ครูผู้ช่วย พร้อมกันทั่วประเทศ

0
11294
views
ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย – บอร์ดคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ไฟเขียวอนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดสรรคืนอัตราว่าง เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 จำนวน 2,681 คน ในตำแหน่งครูผู้ช่วยตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา และจัดสรรให้กับส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน 24,319 อัตรา ดังนี้

1.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 23,086 อัตรา
2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1,023 อัตรา
3.สำนักงาน กศน. จำนวน 154 อัตรา
4.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 51 อัตรา
5.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 5 อัตรา

โดยให้แต่ละหน่วยงานกำหนดจำนวนและประเภทตำแหน่งตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนด

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้