แต่งตั้งตร. เปลี่ยนอีกผกก.โรงพัก-สารวัตร 253 เก้าอี้ ตม.ขยับเพียบ!

0
417
views
คำสั่งโยกย้ายตำรวจ
คำสั่งโยกย้ายตำรวจ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 150 / 2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่าเนื่องจากการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการวาระประจำปี 2561 มีการแต่งตั้งจำนวนมากประกอบกับมีการปรับเกลี่ยตำแหน่งในสถานีตำรวจปรับโครงสร้างตำแหน่งทำให้การแต่งตั้งที่ผ่านมาบางรายมีความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณสมบัติจึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวน 253 ราย ในจำนวนนี้มีทั้งการถอนรายชื่อ การโยกย้ายผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่แต่งตั้งก่อนนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

(คลิกอ่าน) คำสั่ง 150.2562

ที่มา:มติชนออนไลน์

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้