ลูกจ้าง 10 ล้านคนรอลุ้นของขวัญปีใหม่! กม.ชดเชยเลิกจ้างเพิ่มเป็น 400 วัน

0
342
views
ค่าแรง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 256 นายมนัส โกศล  ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  ในฐานะรองโฆษกกรรมาธิการวิสามัญ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับ 400 วัน

ว่า สำหรับความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ได้ผ่านวาระแรกไปแล้ว ขณะนี้กำลังจะประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระที่ 2-3 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางเดือนธันวาคม จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากนั้นอีก 30 วัน  โดยจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 10 ล้านคน ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์จากกฎหมายฉบับใหม่มากมาย โดยเฉพาะอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างมากขึ้น เดิมกำหนดอยู่ 5 อัตรา คือ

1.ลูกจ้างทำงานต่อเนื่องครบ 120 วัน  ได้ค่าชดเชย 30 วัน

2.ลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี ได้รับค่าชดเชย 90 วัน

3.ลูกจ้างทำงานต่อเนื่อง 6 ปี ได้ค่าชดเชย 180 วัน

4.ลูกจ้างทำงานต่อเนื่อง 8 ปี ได้ค่าชดเชย 240 วัน และ

5.ลูกจ้างทำงานต่อเนื่อง 10 ปี ได้ค่าชดเชย 300 วัน แต่กฎหมายฉบับใหม่ได้เพิ่มอัตราที่ 6 คือ หากทำงานต่อเนื่องครบ 20 ปี จะได้รับค่าชดเชย 400 วัน

“ยังมีสิทธิอื่นๆ อย่างลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ การลาคลอดเดิมได้ 90 วัน แต่ของใหม่ที่แก้ไข คือ รวมทั้งก่อนคลอด หลังคลอด รวม 98 วัน เพิ่มมาอีก 8 วัน ซึ่งเดิมลาฝากครรภ์ไม่ได้ค่าจ้าง แต่กฎหมายใหม่จะเปิดช่องให้ ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่ 100 เรื่องค่าตอบแทนหญิงชายต้องเท่าเทียมกัน” นายมนัส กล่าว

ที่มา:มติชนออนไลน์

 

คลิกอ่าน: ข่าวเด่น รอบวัน อัพเดททุกวัน