กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

0
1697
views
งานราชการ สอบราชการ

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 24 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ
1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  1 อัตรา
2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม  3 อัตรา
3.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1 อัตรา
4.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ  7 อัตรา
5.งานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์  1 อัตรา
6.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ  1 อัตรา

7.งานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม  2 อัตรา
8.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ  2 อัตรา
9.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
10.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา
11.งานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  1 อัตรา
12.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  2 อัตรา

การรับสมัครสอบงานราชการ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดที่: http://www.dwf.go.th/Home/AnnounceList/13

Facebook Comments