สำนักงบประมาณ เปิดสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป

0
4448
views
งานราชการ สอบราชการ

ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 13 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ

จำนวน 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

-มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

 

2.พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ

จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

-มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.bb.go.th รายละเอียดการรับสมัครที่: 00004834