กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

0
1595
views
สอบราชการ

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา รายลเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.พ. รับรอง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา (ปวส.)

 

2.ตแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณะสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

-ต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.พ. รับรอง

 

3.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

-ต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.พ. รับรอง

 

4.ตำแหน่ง นักโภชนการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาที่กำหนด

-ต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.พ. รับรอง

 

5.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-วุฒิ ป.ตรี ในทุกสาขาวิชา

-ต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.พ. รับรอง

 

6.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาที่กำหนด

-ต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.พ. รับรอง

 

7.ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาที่กำหนด

-ต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.พ. รับรอง

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dtam.job.thai.com รายละเอียดการรับสมัครงาน:ไฟล์แนบ