กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ

0
1103
views
สอบราชการ งานราชการ

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 18,020-19,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

2.งานราชการ ตำแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,800-17,380 บาท (สำหรับหลักสูตร 5 ปี) และ 17,500-19,250 บาท (สำหรับหลักสูตร 5 ปี)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dtam.job.thai.com