สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับข้าราชการ หลายอัตรา

0
2639
views
งานราชการ สอบราชการ

ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ
1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์ https://bb.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

Facebook Comments