สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ

0
989
views
งานราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ ค่าตอบแทนไม่เกิน  200,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน ไม่เกิน 200,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาจากสถานบันการศึกษาชั้นนำของของต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติงาน

2.ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

จำวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน ไม่เกิน 160,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศในประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติงาน

3.ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน ไม่เกิน 160,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศในประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติงาน

4.ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน ไม่เกิน 100,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศในประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติงาน

 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังม ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.mdes.go.th