กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน จำนวน 80 อัตรา

0
6226
views
สอบราชการ

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 80 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำรวจ
ตำแหน่ง ครู (ปท1) ในสังกัดต่างๆของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 80 อัตรา ดังนี้
– กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 11 จำนวน 4 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 12 จำนวน 7 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 13 จำนวน 10 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 21 จำนวน 2 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 22 จำนวน 5 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 23 จำนวน 3 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 24 จำนวน 5 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา

– กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 32 จำนวน 3 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 33 จำนวน 10 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 34 จำนวน 8 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 41 จำนวน 6 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 42 จำนวน 2 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 43 จำนวน 8 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 44 จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติโดยสังเขปของผู้สมัครสอบ
-จบการศึกษาระดับ ม.ปลาย , ปวช.หรือเทียบเท่า
-เป็นศิษย์เก่า รร.ตำรวจตระเวณชายแดน โดยเรียนจบชั้นสูงสุด ของโรงเรียน หรือ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนที่โอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เปิดรับสมัครอย่างน้อย 1 ปี(สำหรับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน หรือโรงเรียนตำรวจตระเวณชายที่โอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว ที่อยู่ในพื้นที่ กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 14 ให้ไปใช้สิทธิกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 13)

การรับสมัครสอบตำรวจ

ผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครด้วยตนเอง  สถานที่รับสมัคร กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 11,12,13,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43, และ 44  ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมคลิก: ไฟล์เอกสารแนบ