กองทัพภาคที่ 2 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง หลายอัตรา!

0
65887
views

กองทัพภาคที่ 2 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ชาย และ หญิง หลายอัตรา เพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพราน ที่ขาดอัตราในสังกัด กรมทหารพรานที่ ๒๒

ทหารพราน-รายละเอียดการรับสมัครสอบทหาร

 กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ทหารพราน) เพศชาย และ เพศหญิงหญิง อายุ 18-30 ปี หรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ทหารพราน

ทหารพราน

 

ทหารพราน – วิธีการรับสมัคร
เปิดรับสมัครทหารพราน ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ส.ค.61 ณ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา หรือโทร 044-256311 (เว้นวันหยุดราชการ)