“กรมท้องถิ่น” อุ้ม 82 “ครูผู้ช่วย” พ้นทุกข์ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

0
403
views
สอบราชการ

“กรมท้องถิ่น” ช่วยผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยทั้ง 82 ราย พ้นบ่วงไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ประสานขอคุรุสภาออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 31,895 คน และได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 10,921 คน มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2561 นั้น จากการรายงานตัวดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 82 ราย เป็นผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู แต่มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ออกโดยคุรุสภา (ใช้ประกอบการปฏิบัติการสอนได้เฉพาะโรงเรียนที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตเท่านั้น) ซึ่งไม่สามารถใช้ในการบรรจุในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ถึงแม้ว่าผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวจะเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครก็ตาม

 

ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นว่า จึงได้ขอความร่วมมือคุรุสภาในการพิจารณาออก “หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” โดยระบุชื่อสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนเป็นชื่อ “สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่ผู้สอบแข่งขันได้จะไปบรรจุและแต่งตั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวและเพื่อให้สามารถบรรจุแต่งตั้งได้ทันในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาว่า คณะกรรมการคุรุสภา ได้มีมติให้ออกหนังสือให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้ทั้ง 82 รายเรียบร้อยแล้ว และสำนักงานเลขานุการคุรุสภา ได้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ โดยสามารถตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารที่แสดงข้อมูลสถานะของผู้ได้รับอนุญาต เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ทางเว็บไซด์ WWW.KSP.OR.TH และสำหรับหนังสืออนุญาตฯ นั้น  เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจากสำนักงานเลขานุการคุรุสภาแล้ว จะทำการจัดส่งให้แก่ครูผู้ช่วยทั้ง 82 รายต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Facebook Comments