ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดรับสมัครพนักงานธนาคาร หลายอัตรา!

0
2825
views
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดโอกาสร่วมงานกับเครือกรุงศรีทั่วประเทศ กับ Krungsri Group Career Day พร้อมสัมภาษณ์ผ่าน LINE Video Call ในวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 – 16:00 น. เลยค่ะ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

(1) เจ้ำหน้ำที่ธนบดีธนกิจ ประจ าสาขา (Branch Wealth Officer – BWO)

(2) เจ้ำหน้ำที่พัฒนำธุรกิจ ประจ าสาขา (Business Development Officer – CSR)

ลักษณะงาน

• นำเสนอให้คำแนะนำและปิดการขาย ในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารบริษัทในเครือและ พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ตามเป้าหมายทาง ธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของ ลูกค้าและภายใต้กฎระเบียบของธนาคาร

• สร้างความสัมพันธ์และให้คำปรึกษากับลูกค้าทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่เพื่อรักษาเพิ่มโอกาส และ ขยายฐานลูกค้าในการสร้าง รายได้ให้กับสาขา

• ให้บริการเปิดปิดบัญชีและคำขออื่นๆ ของลูกค้า คุณสมบัติ:

• จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

• มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร ขายอสังหาริมทรัพย์ ขายประกันชีวิต หากผ่านงาน ขายผลิตภัณฑ์การเงินอย่างน้อย 1 ปี

• มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หรือ นายหน้าประกันวินาศภัย หรือ ใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน (Single License) อย่างน้อย 2 ใบ

• ทักษะด้านการขายและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจะได้รับ Email หรือ SMS เพื่อยืนยันเข้าสัมภาษณ์ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/2KrS7SN

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  Krungsri Talent Acquisition Center 
โทรศัพท์: 0-2296-2000  ต่อ 82811
Email:  simple_career@krungsri.com

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้