ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครและคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร หลายอัตรา

0
3612
views
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร เพื่อร่วมงานประจำสายบัตรเครดิต จำนวนหลายอัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ในวันงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

1.ตำแหน่ง Credit Card Marketing Campaigns

2.ตำแหน่ง Merchant Acquiring Sale and Marketing Officer

3.ตำแหน่ง International Credit Card Officer

4.ตำแหน่ง Accounting Officer

5.ตำแหน่ง Credit Card Analyst

6.ตำแหน่ง Merchant Service Officer

7.ตำแหน่ง Card Authorization Officer

8.ตำแหน่ง Call Center 

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 2.4 ขึ้นไป
 • ตำแหน่งที่ 1-2 ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ตำแหน่งที่ 3-8 ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ และมีอายุไม่เกิน 28 ปี
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เอกสารสมัครงาน
 • ประวัติการทำงาน (Resume)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย) ได้แก่ สด.8 หรือ สด.43

วิธีการสมัครงาน

ผู้ที่สนใจสมัครงานธนาคาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2296 8173 คุณผุสชา 

สมัครวันที่: วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 
เวลา: 9.00-14.00 น. 
สถานที่: ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม (ลิงค์แนบ)

งานราชการอื่นๆ ที่เปิดสอบ